maanantai 9. kesäkuuta 2014

Hyvän johtajan neljä tärkeintä ominaisuutta

Lueskelin erään kansainvälisen ryhmän keskusteluketjua LinkedInissä hyvän johtajan tärkeimmästä ominaisuudesta. Tarkalleen erään ryhmän jäsenen muille esittämä kysymys kuului näin: mikä on yksittäinen tärkein ominaisuus, joka johtajalla tulee olla? Vastauksia oli tullut kolmen kuukauden aikana lähes 6.000 kappaletta.

Läheskään kaikkia vastauksia en pystynyt kahlaamaan läpi, mutta aika nopeasti kävi ilmi, että vastaukset vaihtelevat suuresti. Ominaisuus, jonka vastaajat kokivat tärkeimmäksi, vaihteli vastaajan mukaan. Vastauksissa mainittiin muun muassa

Luottamus, luovuus, oikeudenmukaisuus, seurattavuus, nöyryys, aitous, tunneäly, hyvät vuorovaikutustaidot, rehellisyys, kärsivällisyys, karisma, luonne, itseluottamus, rohkeus, intohimo...

Luonnollisesti osa vastaajista oli sitä mieltä, että yhtä ainoaa ominaisuutta on mahdoton määritellä, vaan että menestyvä johtajuus koostuu useasta eri tekijästä. Osa keskustelijoista toi esille myös näkökulman, että johtajuus on erilaista esimerkiksi liike-elämässä, politiikassa ja uskonnossa.


Neljä tärkeintä ominaisuutta

Hyvän johtajan neljä tärkeintä ominaisuutta,
joiden päälle kaikki muut rakentuvat.

Tärkeimmät ominaisuudet, joihin suurin osa mainituista sisältyvät, ja jotka sopivat myös johtajuuteen eri konteksteissa ovat

1. Näkemys, visio

Johtajalla tulee olla näkemys siitä, mihin ollaan menossa ja seistä näkemyksensä takana.

2. Intohimo

Hyvällä johtajalla on vahva halu viedä tärkeäksi kokemaansa asiaa eteenpäin. Tuntemalla itse ja näyttämällä tunteitaan johtaja saa muut seuraamaan häntä.

3. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys

Johdettavia tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja olla rehellinen itselleen ja muille. Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys pätee yhtä lailla myös kaikkiin muihin sidosryhmiin päin.

4. Nöyryys

Hyvä johtaja on utelias ja kiinnostunut oppimaan uutta ja kykenee tarvittaessa muuttamaan mielipidettään.Yllä olevassa kuvassa olevien ympyröiden koko vaihtelee, samoin kuin se, kuinka paljon ympyrät ovat keskenään päällekkäin. Ja juuri se seikka tekee jokaisesta johtajasta ainutlaatuisen yksilön.


Mitä ominaisuuksia johtajan tulisi kehittää

Hyvällä johtajalla tai esimiehellä voi olla useita eri ominaisuuksia ja taitoja, jotka mahdollistavat edellä esiteltyjen ominaisuuksien toteuttamisen.

Forbesin mukaan 10 tärkeintä ominaisuutta johtajalla ovat

 1. rehellisyys
 2. taito delegoida
 3. vuorovaikutus
 4. huumorintaju
 5. itseluottamus
 6. sitoutuminen
 7. myönteinen asenne
 8. luovuus
 9. intuitio
 10. kyky innostaa

Inc.comin mukaan taas yhdeksän erinomaisen johtajan piirrettä ovat


 1. ymmärrys omasta johtajuudesta
 2. kyky tehdä päätöksiä tiukoissakin tilanteissa
 3. empatia
 4. luotettavuus
 5. itseluottamus
 6. optimismi
 7. rehellisyys
 8. keskittyminen olennaiseen
 9. kyky inspiroida

Mitkä sinusta ovat johtajan tärkeimmät ominaisuudet?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti