perjantai 17. huhtikuuta 2015

Kannattaako valita johtoryhmään nainen vai mies?

Aika ajoin nousee pinnalle työelämän mies-nais -väittely. Kummat ovat parempia johtajia, miehet vai naiset? Miksi nainen ei etene urallaan yhtä nopeasti kuin mies? Miksi naisen euro on (joidenkin mukaan) 80 senttiä?

Tehdään tutkimuksia miesten ja naisten palkkakehityksestä, urakehityksestä, heidän johtamiensa yritysten menestyksestä ja haetaan syitä siihen, miksi naisten johtamat yritykset menestyvät tai eivät menesty. Debatti on loputonta, sitä on käyty viimeiset vuosikymmenet eikä keskustelun sävy ole juurikaan muuttunut. Tällä viikolla Kauppalehtikin teki aiheesta jutun, joka sai minut tarttumaan tähän. Oikeasti, tämä on kyllästyttävä keskustelunaihe. Ja kuitenkin kirjoitan siitä vielä lisää. Ehkä haluan tuoda tähän aiheeseen hieman toisenlaisen tulokulman.

Menestyvän johtajan ominaisuuksia on selvitetty niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Se on luonnollisesti kiinnostava aihe, sillä jokainen yritys haluaa, että heillä on johtaja, joka menestyy työssään. Millaisia ovat menestyvän johtajan ominaisuudet? Ohessa joitain poimintoja eri lähteistä:

 • menestyvä johtaja on persoonallinen ja laittaa itsensä peliin
 • johtajaksi ei synnytä, siihen voi myös kasvaa
 • menestyvä johtaja saavuttaa tavoitteet johtamalla ihmisiä yksilöllisen tehokkaasti
 • kykenevä tekemään tuloksia muiden työn kautta, mahdollistamalla muita saavuttamaan tavoitteet ja siten koko yritys voi saavuttaa tavoitteet
 • menestyvien yritysten yhteinen nimittäjä on johtaja, josta löytyy yhtäaikaa ominaisuudet päättäväisyys ja nöyryys
 • menestyvän johtajan johtamassa organisaatiossa ongelmia ei lakaista maton alle, vaan ne hoidetaan
 • menestyvä johtaja osaa nähdä menestyksen kannalta olennaiset asiat ja osaa vaikuttaa niihin sekä isoilla että pienillä toimenpiteillä
 • menestyvä johtaja johtaa ihmisiä ja tulosta
 • asiakeskeinen johtaja menestyy siinä missä ihmiskeskeinen
 • menestyvä johtaja on tarmokas, energinen, aito, innostava, kannustava, antaa palautetta
 • menestyvä johtaja kommunikoi, viestii, kuuntelee, vaikuttaa

Neljä kohtaa, joissa menestyvä johtaja on keskimääräistä vahvempi:

Millaisia ominaisuuksia menestyvä johtaja tarvitsee?
 1. Taidot, joita tarvitaan seuraavilla alueilla: viestintä, esittäminen, neuvottelu, motivointi, johtaminen (leading). Johtajalla tulee olla selkeä näkemys siitä, mitä hän tekee ja miksi, mihin hän on johtamassa organisaatiota, ja varustaa näkemyksensä viestiminen vahvalla emotionaalisella energialla
 2. Tieto on valtaa. Tieto on merkittävä tekijä, kun halutaan avata mahdollisuuksien ovia. Tieto voi olla tuotteista, ratkaisuista, taloudesta, trendeistä, historiasta; kunhan sitä on ja sitä osataan käyttää.
 3. 'Ihmisiin liittyvä' (Human stuff). Arvot. Sinnikkyys, intohimo, joustavuus, välittäminen, työmoraali, rehellisyys, suoraselkäisyys jne. Johtajan arvot auttavat voittamaan maratonin, ei välttämättä pikamatkaa.
 4. Itsensä oikea asemointi. Johtajan tulee olla jatkuvasti 'kartalla', seurata muutoksia, olla kiinnostunut uusista lähestymistavoista ja varmistaa että hänen panostuksensa vastaa organisaation kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia. Tasainen oman kasvun ja panostuksen inventointi näillä edellä mainituilla alueilla edistää johtajan menestymistä jatkossakin.


Tekijä, joka näitä molempia listoja ja kaikkia ominaisuuksia yhdistää, on sukupuolettomuus. Nämä ominaisuudet eivät ole luontaisesti miehillä vahvempia sen enempää kuin naisillakaan. Kyse on persoonasta, ihmisestä

Yllä mainitut ominaisuudet ovat sellaisia, joita voidaan tutkia, kartoittaa ja selvittää. Kun johtajaa ollaan palkkaamassa tai johtoryhmän jäseniä ollaan valitsemassa, kannattaa huomioida yllä mainitut ominaisuudet ja miettiä, miten ne sinun organisaatiossasi näkyvät. 

Se, palkataanko johtajaksi mies vai nainen, on täysin yhdentekevää! 

Jos johtajaportfolio Suomessa (ja maailmalla) on vinoutunut, voivat johtajia rekrytoivat tahot, yritysten hallitukset ja johtoryhmät pysähtyä hetkeksi miettimään valintakriteereitä, ovatko he aidosti hakeneet menestyvän johtajan ominaisuuksia johtajia valitessaan. Ennakkoluulottomuus tulisi olla johtajia valitsevilla tahoilla tärkeimpiä ominaisuuksia. Ihmiset ovat huomaamattaan monesti kiinni stereotyyppisissä asenteissa, jotka eivät oikeasti pohjaudu mihinkään muuhun kuin luuloihin, vääriin käsityksiin ja tiedon puutteeseen. Tässä en tarkoita pelkästään mies-nais-kysymystä, vaan myös ikään katsomista tai aikaansaannosten puutteellista selvittelyä tai "oikeisiin piireihin" kuulumista. Mikään näistä ei ole tae johtajan menestykselle.

Johtajia ja johtoryhmän jäseniä valitsevia tahoja kannustan miettimään ennakkoluulottomasti myös valintaperusteet ja miten niistä hankitaan näytöt. Mikäli hyödynnät yllä olevia menestyvän johtajan ominaisuuksien listoja (jotka eivät ole kattavia eikä täydellisiä), mieti myös, miten hankit tietoa johtajakandidaatista näiden ominaisuuksien osalta. Lue lisää onnistuneista valinnoista

Jokaisen johtoryhmään valittavan henkilön valinnan tulisi lähteä organisaation visiosta, arvoista, strategiasta ja niihin pohjautuvasta tavoitteenasettelusta, jota johtoryhmän jäseneksi valinta tukee. Tällöin saadaan luotua organisaation tavoitteita tukeva johtamisosaamisen pääoma, jonka kasvoina ovat kaikki johtoryhmän jäsenet. 

* * * * * * * * * * * *

Haluatko kuulla rekrytointihaastattelun parhaita vinkkejä? Osallistu maksuttomaan webinaariimme perjantaina 24.4. klo 10:30-11:30. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin tästä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti