maanantai 15. helmikuuta 2016

Milloin tarvitset kykytestiä?

Kykytesti tuo tärkeää tietoa aina, kun tehtävässä on
riski inhimillisiin virheisiin ja ne vaikuttavat
muihin ihmisiin tai liiketoimintaan. 
Työtehtävien vaativuustaso ja monimutkaisuus vaihtelee, mutta melko useassa työssä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Onnistuneen ongelmanratkaisun kannalta oleellista on henkilön kyky tehdä loogisia johtopäätöksiä olemassa olevan tiedon pohjalta. Kaikissa tehtävissä ei kuitenkaan tarvitse kyetä yhtä vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen, vaan tavoitetaso vaihtelee.

Kykytestejä käytetään rekrytoinnissa lisääntyvässä määrin, mutta toisaalta ne pelottavat. Tärkeää onkin ymmärtää, että kykytesti tuo tärkeää lisätietoa henkilön menestymisen edellytyksistä tehtävässä. Perinteisesti kykytestit on liitetty vahvasti johtotason rekrytointeihin, mutta asiakkaamme käyttävät kykytestejä myös rahoitusalan työntekijöiden, eri alojen asiantuntijatehtävien, myyntihenkilöstön ja taloushallinnon osaajien rekrytoinneissa. Käytännössä valtaosa tietotyöstä on nykypäivänä sellaista, jossa kykytestin tuoma lisätieto voi olla hyödyksi.

Oleellista onkin miettiä kykytestin tarvetta siitä lähtökohdasta, miten laaja vaikutus henkilön tekemällä virheellisellä johtopäätöksellä voi olla. Silloin kun mahdollinen virheratkaisu vaikuttaa laajaan joukkoon henkilöitä tai sillä on merkittävä taloudellinen vaikutus organisaation liiketoimintaan, tuntuu riskienhallinnan näkökulmasta järjettömältä jättää ongelmanratkaisukyky testaamatta. Silloinkin mittaaminen on suositeltavaa, kun vaikutukset koskettavat pienempää henkilöjoukkoa tai liiketoimintaa kohtalaisesti.

Alla olen listannut apukysymyksiä, joista voi olla hyötyä miettiessäsi toisiko kykytesti varmuutta sinunkin rekrytointeihisi. Samankaltaisten kysymysten avulla voidaan myös määritellä tarvittava ongelmanratkaisukyvyn taso. Kaikissa tehtävissä ei toki tarvitse yltää samaan tasoon.


 • Onko henkilön tärkeää ymmärtää, mitkä tehtävät ovat olennaisia annetun tavoitteen saavuttamiseksi? 
 • Kuuluuko tehtävään toimintasuunnitelmien, yhteenvetojen tai muiden tärkeiden asioiden esittäminen muille selkeästi ja ymmärrettävästi? 
 • Kuuluuko työhön kirjallisten yhteenvetojen ja raporttien tekeminen? 
 • Kuuluuko tehtävään tiedon kerääminen useista lähteistä ja niistä uusien ideoiden jalostaminen? 
 • Onko tehtävässä oleellista muuntaa ideoita tai muiden kehittelemiä ratkaisuja käytännön toiminnaksi? 
 • Kuuluuko tehtävään itsenäisten päätösten tekeminen suurien tietomäärien pohjalta? 
 • Onko tehtävässä tarpeen selittää ja perustella muille loogisia johtopäätöksiä? 
 • Tarvitaanko tehtävässä kykyä olla vuorovaikutuksessa useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti tai johtaa keskustelua? 
 • Onko tehtävässä osattava tunnistaa tuloksen saavuttamisen kannalta oleelliset tekijät? 
 • Onko tehtävässä tarpeen arvioida muiden suoriutumista tai tekemien ratkaisujen oikeellisuutta? 
 • Kuuluuko tehtävään tuotteiden/palveluiden/prosessien analyyttinen arvioiminen ja kehittäminen? --------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikäli haluat keskustella tarkemmin siitä, mitä lisäarvoa kykytestien käyttö voisi tuoda teidän rekrytointeihinne, ota yhteyttä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti