torstai 19. syyskuuta 2013

Totuus työmotivaatiosta

Oletko joskus kuullut jonkun esimiestehtävissä toimivan sanovan, että joku hänen alaisensa ei ole motivoitunut? Tai oletko joskus itse todennut, että sinulla ei ole motivaatiota? Kummassakin tapauksessa sanoja on ollut väärässä.

Poikkeuksetta jokainen ihminen on motivoitunut, toisin sanoen pystyy toistuvaan, keskittyneeseen tekemiseen ja pyrkimään kohti asetettua tavoitetta. Eri asia sitten on, olemmeko motivoituneita tekemään jotakin mitä meiltä pyydetään. Onpa pyytäjä joku muu tai me itse. Motivaation kannalta on siis oleellista ymmärtää, että olemme aina motivoineita tekemään jotakin.

Työmotivaation kannalta on kuitenkin tärkeää, että motivaatio osataan kanavoida oikealla tavalla. Tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa, että me ihmiset motivoidumme eri tavoin. Ei ole yhtä oikeaa mallia, jonka avulla saat ihmiset ympärilläsi motivoitumaan. Uuden EASI-typologian mukaan meidät voidaan käyttäytymisen ja motivoitumisen perusteella luokitella joko helposti innostuviksi (entusiasti), analyytikoiksi, sparraajiksi sekä toteuttajiksi (implementoija).Asiaa voidaan myös tarkastella sen mukaan, viihdymmekö paremmin ihmiskeskeisten vai tehtäväkeskeisten asioiden parissa, ja olemmeko mieluummin vaikuttamassa ja johtamassa vai osallistumassa.

Alla olevasta taulukosta näet kuvaavia adjektiiveja eri käyttäytymis- ja motivoitumismalleista. Mihin kategoriaan sijoittaisit itsesi? Entä jos mietit lähimpiä työkavereitasi – mihin he mielestäsi sijoittuvat?
Tämän tiedon valossa on myös aika ymmärrettävää, miksi samat toimenpiteet ja kannustimet eivät toimi kaikille. Me motivoidumme eri tavoin. Ja mikäli emme pääse työtehtävässämme toimimaan meitä motivoivalla tavalla, emme jaksa innostua siitä kovin pitkään, vaan pyrimme muokkaamaan työtämme motivaatiotamme vastaavaksi tai hakeudumme uusiin tehtäviin.

Miten sinä voisit hyödyntää omassa työssäsi sitä, että tiedostat, mistä ihmiset ympärilläsi motivoituvat?Ei kommentteja:

Lähetä kommentti