torstai 11. syyskuuta 2014

Seitsemän vinkkiä työntekijöiden sitouttamiseen

Jokaisen organisaation tulisi olla kiinnostunut siitä, kuinka sitoutuneita työntekijät organisaatioonsa ovat. Tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaatioon sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat 20 prosenttia tuottavampia kuin muut työntekijät.

Lisäksi kun henkilö päättää vaihtaa työpaikkaa, syntyy siitä valtavasti välittömiä ja välillisiä kustannuksia työnantajalle. En tietenkään tarkoita, etteikö vaihtuvuutta saisi olla ollenkaan - päinvastoin, se on usein organisaation uusiutumisen kannalta tärkeääkin, mutta liian suuri vaihtuvuus on riski.

Työntekijän lähtemisellä on yllättävän paljon vaikutuksia. Se vaikuttaa todennäköisesti ainakin seuraaviin tekijöihin:

  • Tietoa ja osaamista poistuu: erityisesti silloin, jos henkilö on ollut pitkään talossa, voidaan harvoin korvata lähtijää yhdellä henkilöllä.
  • Työn tuottavuus laskee väliaikaisesti: lähtöpäätöksen tehtyään henkilö ei ole enää motivoitunut antamaan täyttä panostaan ja toisaalta ennen kuin seuraaja kykenee hoitamaan asioita samalla tasolla, on tuottavuus tavanomaista alemmalla tasolla
  • Uuden henkilön rekrytointi vie aikaa ja rahaa: rekrytoinnin kustannus riippuu muun muassa siitä, tehdäänkö rekrytointi itse tai käytetäänkö siihen rekrytointikonsulttia, mitä kanavia hyödynnetään hakijoiden löytämiseksi, kuinka monta ihmistä käyttää aikaansa rekrytointiprosessiin.
  • Työntekijän lähteminen saattaa heikentää muiden motivaatiotaMitä sitten tulisi tehdä, jotta työntekijät olisivat sitoutuneempia. Tässä muutamia vinkkejä siihen:


Vahvista motivaatiota

Sanotaan, ettei ihmisiä voi motivoida, vaan ihmisen on itse löydettävä oma motivaationsa. Itse uskon siihen, että motivaatiota voidaan ruokkia ja vahvistaa. Kun esimies kykenee tunnistamaan työntekijöiden yksilöllisiä motivaatiotekijöitä, voi hän vaikuttaa henkilöön motivoivasti.

Yksilöllisiä motivaatiotekijöitä voidaan selvittää keskusteluissa - mitä paremmin tunnemme työntekijän, sen paremmin tiedämme, mikä häntä motivoi ja mikä ei. Nopeimmin motivaatiotekijät saadaan selville oikeanlaisella kartoituksella ja sen pohjalta käydyllä keskustelulla.


Huolehdi, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon

Yksi seitsemästä suurimmasta syystä vaihtaa työpaikkaa on ulkopuolisuuden tunne. Se, ettei henkilö tunne olevansa osa työyhteisöä, osa tiimiä. Syitä ulkopuolisuuden tunteeseen voi olla useita, mutta esimiehen tehtävä on varmistaa, että hän huomioi kaikkia ja osallistaa myös helpommin syrjäänvetäytyvät henkilöt.

Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan myös lisätä erilaisten team building -aktiviteettien ja yhteisten tapahtumien avulla. Mitä paremmin ihmiset tuntevat toisensa ja näkevät työlläään yhteisen tavoitteen, sen enemmän me-henkeä yleensä löytyy.


Auta urasuunnittelussa

Vaikkei esimiehen tehtävä olekaan toimia uravalmentajana, on työntekijän kanssa hyvä silti käydä keskustelua siitä, minkälaisia urasuunnitelmia hänellä on ja mitä mahdollisuuksia nykyinen organisaatio tarjoaa.

Esimiehen kiinnostus työntekijöiden suunnitelmiin ja ajatuksiin oman uran etenemisestä lisää sitoutumista esimieheen. Uralla eteneminen on tärkeää monelle ja siitä puhuminen auttaa myös esimiestä ymmärtämään, mikä henkilöä motivoi ja innostaa.


Mahdollista osaamisen kehittäminen

Uuden oppiminen ja opittujen asioiden hyödyntäminen työssä innostaa. Erityisesti silloin, kun huomamme että oppimamme asia alkaa sujua ja työmme sujuu paremmin. Motivaation ja sitoutumisen kannalta on tärkeää, että työntekijöiden on mahdollista säännöllisesti kehittää henkilökohtaisia ja työhön liittyviä taitoja ja osaamista.


Varmista selkeä ja reilu tehtäväjako

Epäreilu tehtävänjako on varma motivaationlaskija. Vaikka esimiehenä on tärkeää miettiä, mitä kukakin oman osaamisensa puitteissa kykenee tekemään, on tehtäväjaossa silti kiinnitettävä huomiota myös siihen, etteivät taitavat ja osaavat työntekijät kuormitu liikaa.

Työtehtävien jakautuminen jatkuvasti epätasaisesti voi olla merkki siitä, että kaikilla ei ole osaaminen riittävällä tasolla, ja silloin asialle on tehtävä jotain.


Kohtele kaikkia oikeudenmukaisesti

Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu sekoitetaan joskus siihen, että kaikilla tulisi olla samat edut ja sama palkka. Tietyssä mielessä palkkaus ja edut liittyvät oikeudenmukaisuuteen, mutta työelämään kuitenkin kuuluu se, että eri tehtävistä maksetaan eri palkka.

Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa tärkeämpää on kiinnittää huomiota siihen, miten työntekijöitä kohdellaan ja ettei esimiehenä esimerkiksi suosi tiettyjä henkiöitä liikaa. Epäoikeudenmukaiseen kohteluun voi joskus syyllistyä tahattomastikin, koska tosiasia kuitenkin on, että emme tule kaikkien kanssa yhtä hyvin toimeen - se on ihan inhimillistä. Siksi esimiesasemassa onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, miten eri ihmisiä kohtelee.


Tee työstä kiinnostavaa

Kun tiedät, mistä työntekijäsi innostuvat, tiedät myös, mikä heitä kiinnostaa. Tehtäväjaossa voi ottaa huomioon työntekijöiden osaamisen lisäksi heidän kiinnostuksensa kohteet. Aina paras tekijä työlle ei ole se, joka osaa sen parhaiten. Joskus parempaa jälkeä saa aikaan se, joka on innostunein sen tekemisestä.


Puuttuuko mielestäsi listalta jokin tärkeä sitoutumiseen vaikuttava asia?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti