torstai 6. marraskuuta 2014

Mistä on hyvä ihmisten johtaja tehty?

Osallistuin Suomen Nuorkauppakamareiden ja Tekesin järjestämään Nuori Johtajuus -seminaariin, jossa julkistettiin myös Vuoden Nuori Johtaja. Seminaariin oli koottu paljon mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja johtajuudesta, nuorista sekä nuorista johtajista. Eniten jäin seminaarin jälkeen pohtimaan sitä, minkälaisia valmiuksia nuoret koulussa ja opintojensa aikana saavat ihmisten johtamiseen.

Kaikki tärkeimmät päätökset yrityksissä liittyvät ihmisiin.
Koulu ja opinnot antavat vain vähän valmiuksia ihmisten
johtamiseen. Onneksi näitä taitoja voi kehittää, jos halua löytyy.
Kaikki tärkeimmät päätökset yrityksissä liittyvät ihmisiin. Asiantuntemus ja toimialaan liittyvä osaaminen on tärkeää, mutta kun siirrymme esimiestehtäviin tarvitsemme aivan uudenlaista osaamisrepertuaaria. Toisilla tätä osaamista on ehkä enemmän, toisilla vähemmän. Esimerkiksi vuorovaikutustaidot, tunneäly ja tilannetaju ovat asioita, joissa joku on luontaisesti lahjakkaampi kuin joku toinen. Näitä asioita ei kuitenkaan juuri opeteta koulussa.

Onneksi kaikkea esimiestyössä tarvittavaa osaamista on mahdollista kehittää, jos vain löytyy halu siihen. Hyvät johtajat ovat ihmisten johtajia. Mitä osaamista olisi siis tärkeää kehittää? Kun tiedät, mitkä ominaisuudet auttavat sinua eteenpäin, tiedät myös, missä asioissa juuri sinulla on tarve kehittyä.


Hyvän johtajan ominaisuudet

Hyvää johtajuutta on tutkittu paljon. Paljon on tutkittu myös sitä, mistä ja miten ihmiset motivoituvat ja voivat työssään hyvin. Olen kirjoittanut aiemminkin hyvän johtajan ominaisuuksista - tuolloin nostin neljä tärkeintä ominaisuutta esille, jotka toimivat johtamisen eri konteksteissa.

Tärkeää on muistaa, että hyvä johtaja toimii oman persoonansa kautta. Ei ole tarvetta yrittää olla jotakin muuta. Listaan alle ominaisuuksia, jotka nousivat esille seminaarissa liittyen hyvään ihmisten johtamiseen.

Visio

Hyvä johtaja tietää minne ollaan menossa ja osaa viestiä sen ymmärrettävästi joukoilleen. Visio ohjaa toimintaa ja valintoja arjessa.

Uteliaisuus

Utelias johtaja on kiinnostunut ihmisistä, heidän tarinastaan, heidän ongelmistaan ja ajatuksistaan. Uteliaisuuden kautta johtaja saa ihmiset mukaan, ymmärtää heidän tarpeitaan ja parhaimmillaan löytää uusia innovatiivisia ajatuksia bisnekseen.

Uteliaisuudesta törmäsin kiinnostavaan näkökulmaan juuri tällä viikolla. Siinä näkökulmana on, että uteliaisuus on aliarvostettu ominaisuus johtajassa.

Innostus

Kun johtaja on itse innostunut, tarttuu innostus myös muihinkin. Innostunut asioista puhuminen ja tekeminen johtaa motivoitumiseen ja parempaan työn jälkeen.

Innostumisen ihmettä käsittelevän kirjoituksen http://www.humap.com/blogi/2014/11/innostumisen-ihme/ luin eilen. Siinä oli erinomaisia oivalluksia innostumisen vaikutuksista tekemiseen.

Joustavuus

Esimiehelle on tärkeää saada parhaat osaajat tiimiinsä. Joustamalla erilaisten elämäntilanteiden ja tavoitteiden mukaan, voi mahdollistaa huippujoukkueen kasaamisen. Kukaan meistä ei pysty joka hetki parhaimpaansa tai tekemään satalasissa töitä. Ei kukaan. Hyvä esimies siis ymmärtää ja kuuntelee erilaiset tilanteet ja näkee mahdollisuuksia myös niissä.

Halu auttaa

Nykyisin sanotaan, että hyvä johtaja on hyvä johtaja, jos hänen tiiminsä jäsenet loistavat. Hyvä esimies ei nosta itseään esille muiden kustannuksella, vaan auttaa ja tukee tiimiään onnistumaan ja tekemään parhaansa.

Parhaimmillaan esimies onkin silloin, kun hän osaa jakaa omaa osaamistaan, poistaa onnistumisen esteitä joukoltaan ja pysyä pois tieltä, kun hommat luistavat.


Mitä muita ominaisuuksia hyvällä ihmisten johtajalla tulee mielestäsi olla?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti