maanantai 23. helmikuuta 2015

Liian hyvää ollakseen totta? Manipulatiivisen käyttäytymisen tunnistaminen rekrytointitilanteessa

Vierailijakynään on tällä viikolla tarttunut  psykologi Taija Stoat joka työskentelee Personnel Groupissa konsulttijohtajana.

Taija on taustaltaan kriminaalipsykologi, jonka myötä hänen erikoisosaamistaan on manipulatiivisen käyttäytymisen tunnistaminen vuorovaikutuksessa sekä konfliktitilanteiden ratkaiseminen haastavien työntekijöiden kanssa. Taijan intohimona onkin yhdistää kriminaalipsykologiaan liittyvää osaamistaan ja kokemustaan työ- ja organisaatioelämän käyttöön. 

"Työnhakijan osaaminen vastaa täydellisesti sitä, mitä olette etsimässä. Hänen hakemusasiakirjansa ovat huoliteltuja ja tyyliteltyjä viimeiseen yksityiskohtaan saakka, kuten hänen ulkoinen olemuksensakin haastattelutilanteessa. Hän ilmaisee itseään sujuvasti, varmasti, vakuuttavasti ja vastauksien sisällöissä vilahtelevat juuri ne ammattitermit, joita listasitte toimentäyttölomakkeeseen. Hakijan ottamasta katsekontaktista syntyy vaikutelma, että hän on läsnä. Haastattelun jälkeen osa haastattelijoista on haltioissaan! Hän vielä harrastaakin samaa lajia kuin yksi haastattelijoista! Ehkä olettekin löytäneet todellisen helmen, mutta jos kaikki on täydellistä ja särötöntä, on hyvä vetää henkeä ja vielä kerran varmistua faktoista ja kuunnella omaa intuitiotaan. Jos sisälläsi kolkutetaan, että jokin minua tässä häiritsee mutta en osaa sanoa mikä – käy vielä kerran kaikki läpi tiheän kamman kanssa."

Taitavan manipuloijan kohdalla
pinnallinen karisma ja erinomaiset vuorovaikutustaidot voidaan helposti sekoittaa erinomaisiin johtamisvalmiuksiin
manipulatiivisuus vaikuttamiskykyyn
jännityksen puuttuminen päätöksentekokykyyn ja paineensietokykyyn
- impulsiivisuus aikaansaavuuteen ja korkeaan energiatasoon.

Totuus voi paljastua vasta vuosia sen jälkeen kun henkilö on valittu organisaatioon. Manipuloijista ei koskaan kuitenkaan tule hyviä työntekijöitä, tiimin jäseniä tai esimiehiä, sillä he ajavat aina vain omia etujaan, eivätkä koskaan edesauta organisaation tavoitteita tai työyhteisön hyvinvointia. He eivät pyri omiin tavoitteisiinsa ahkeruuden, tuotteliaisuuden ja aikaansaavuuden avulla, vaan polkemalla muita.

Useimmiten he jättävät jälkeensä vähintäänkin hämmennyksen tai kaaoksen vallassa olevan työyhteisön ja voivat toisinaan tuottaa mittaamattomia vahinkoja organisaation maineelle, aineellisten vahinkojen lisäksi.

Manipulaatio tapahtuu vuorovaikutuksen kaikilla tasoilla

Manipuloijan oivalluskyky keskustelukumppaninsa psyykestä yhdistettynä pinnalliseen mutta vakuuttavaan sanalliseen sujuvuuteen, antaa heille mahdollisuuden muunnella vuorovaikutustapaansa sen mukaan, mikä parhaiten tilanteeseen sopii.  Hän voi aloittaa vastaamalla kysymykseen, mutta päätyykin puhumaan täysin muusta aiheesta antaen kuitenkin vaikutelman, että olisi vastannut kysymykseen, vaikka todellisuudessa ei ole kertonut mitään olennaista. Hän harhauttaa ja hyväksikäyttää sitä, että haastattelija ei ehkä saanut irti sitä kaikkea mitä halusi, koska manipuloija manipuloi ajankäyttöä ja pyrkii eri keinoin herättämään toisessa osapuolessa epävarmuuden tunnetta.

Muista myös intuitio, vihjeet, vaikutelmat ja ristiriitaisuudet, joita havainnoit.

Manipuloijat eivät muiden ihmisten tapaan hämmenny, nolostu tai kiusaannu jäädessään kiinni valheesta tai ristiriitaisuudesta, vaan silmää räpäyttämättä muuttavat tarinaansa tai muokkaavat tosiasioita siten, että ne ovat jälleen yhteneväisiä.


Älä jää kiikkiin omaan epävarmuuteesi

Manipulointi tulee parhaiten esiin pidennetyissä, syvällisemmissä haastatteluissa, joissa haastateltava alkaa usein huomaamattaan esittää ristiriitaista tietoa itsestään. Manipuloija ei kykene jatkuvasti ylläpitämään itsestään luomaansa vaikutelmaa täysin aukottomasti.

Pohdi rehellisesti mitkä ovat sinun heikot kohtasi rekrytoijana ja haastattelijana. Kiinnitä huomiota siihen minkälaisia tunteita haastateltava herättää sinussa.

Onnistuuko hän herättämään epävarmuuden tunnetta sinulle kohdistettujen kommenttien tai kysymystensä kautta; ”Kuinka paljon tiedät riskisijoittamisesta?”,  ”Lain yksityisyyden suojasta työelämässä mukaanhan on …”

Haastattelijassa heräävän epävarmuuden tunteen merkitystä ei voi olla korostamatta liikaa, sillä usein juuri tämä epävarmuuden tunne harhauttaa haastattelijan olennaisesta ja estää häntä esittämästä vaativampia kysymyksiä.

Entä oletko imarreltu jostakin hänen sanomastaan ”Kyllähän sinä johtajana tiedät…”? Haasta siis rohkeammin ja kysy tarkemmin. Pyydä useita konkreettisia esimerkkejä hänen toiminnastaan ja ominaisuuksistaan. Kiinnitä huomiota vastauksissa hänen henkilökohtaiseen tapaansa suhtautua muihin. Kuulostele mihin ja kehen hän sijoittaa vastuun epäonnistumisesta tai virheistä. Onko niitä ylipäätään tullut? Kartoita kysymyksilläsi sitä havainnoiko hän oman toimintansa vaikutuksia suhteessa muihin?

Soita aina suosittelijoille, joiden tulee olla entisiä suoria esimiehiä. Jos hänellä ei ole antaa suosittelijoita, kuuntele tarkasti perusteluja. Vaikka suosittelija olisi eläkkeellä tai Hong Kongissa – soita silti.


Manipulaation voima

Vuorovaikutuksen manipulaatio tapahtuu hyvin hienovaraisesti ja siksi sitä on pääsääntöisesti erittäin vaikeaa tunnistaa, vaikka olisi käyttäytymistieteen ammattilainen.

Oheinen lyhyt, kolmen minuutin video konkretisoi manipulaation voimaa ja antaa kasvot manipulaatiolle.

Vasta videon katsottuasi lue linkin alapuolella olevat poiminnat ja katso sitten video vielä uudelleen. Manipulaattori on vuorovaikutuksen mestari, joten pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä.


•      ”Pieces don’t fit” – valehtelu ja yksityiskohtien ristiriitaisuus
•      ”Head and shoulders above any of us” – suureellinen omanarvontunto
•      ”I was trying to help them” – oman humaaniuden korostaminen joka ei ole totta
•      ”It’s our duty to do something with their survivor experience” – erinomaiset vuorovaikutustaidot
•      ”She is also one of my best friends” – luottamuksen rakentuminen tunteiden kautta
•      ”She was looking out for us” – omien etujen tavoittelu muiden kustannuksella - hän sai itselleen mainetta, kunniaa ja vaikutusvaltaa ilman vastuuntuntoa tai katumusta mitä hän sai aikaan. Hylkäsi heti kaikki jäätyään kiinni.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti