torstai 3. syyskuuta 2015

Esimies, haluatko viestisi menevän paremmin perille?

Miksi joidenkin kanssa keskustelu sujuu helposti ja toisten kanssa ei? Ohjaan organisaatioita parempaan ihmisten väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Avaan vuorovaikutuksen haasteita ihmisten erilaisuuden kautta - erilaiset ihmiset ovat kiinnostuneita asioista eri näkökulmista ja painottavat omassa viestinnässään itse tärkeiksi kokemiaan asioita. 

Laajasti hyväksytyn käsityksen mukaan viestintäongelmat syntyvät, kun tilanteen toinen osapuoli ei pysty tarkastelemaan puheenaihetta toisen osapuolen näkökulmasta. Kun kaksi hyvin erilaista persoonaa viestii keskenään, on vaara yhteentörmäykselle, jos persoonan vuorovaikutustyylin vaikutusta viestin sisältöön ei ymmärretä, eikä osata asettua toisen asemaan. 

Erilaisilla viestintätyyleillä varustettujen ihmisten välinen vuorovaikutus onkin se kohta, jossa ristiriidat yleisimmin syntyvät. Opastaessani esimiehiä huomioimaan vastaanottajan vuorovaikutustyyliä sekä mukauttamaan tarvittavissa määrin omaa viestintää, minulta lähes aina kysytään: entäs sitten kun viestin ryhmälle - eikö se mene vähän hankalaksi? Tässä artikkelissa kerron, miten voit huomioida eri tyylejä viestiessäsi isommalle joukolle kerrallaan. 


Viestinnän mukauttaminen vastaanottajan tyyliin 


Tehokkaan  yksilöiden välisen viestinnän salaisuus on pyrkiä mukauttamaan omaa viestintää vastaanottajan vuorovaikutustyyliä vastaavaksi. Ensimmäinen askel on määrittää, minkälainen vuorovaikutustyyli vastaanottajalla on. Tämä voi olla helppoa, mikäli tunnet toisen hyvin, mutta kokemus on osoittanut, että tässä voi tehdä myös pahoja virhearvioita. Siksi esimiestyössä onkin hyödyllistä selvittää johdettavien erilaiset tyylit typologian avulla. 

Seuraava ja yleensä haastavampi askel on muuttaa omaa viestintätapaa vastaanottajan tyylin mukaisesti. Hyödyllistä on myös tuntea oma viestintätyyli, jotta osaa hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja toisaalta varoa oman käyttäytymisen riskitekijöitä.  

Erilaisten ihmisten vuorovaikutustyylin havainnollistamiseen käytän kahta kuvaa (ks. alla). Eri tyylit painottavat usein viestissään hieman eri asioita:
Merkitystä on myös sillä, miten viestitään. Sanaton viestintä koostuu kehon kielestä, äänenpainoista, eleistä ja ilmeistä. Ne eivät voi olla ristiriidassa viestisi kanssa ja on hyvä tunnistaa itselle ominainen kehonkieli ja miten se saattaa vaikuttaa viestin perillemenoon:
Viestiminen ryhmille 


Jos kuulijoita on useampia, vuorovaikutuksen mukauttaminen heidän tarpeisiinsa on vaikeampaa, sillä läsnä on todennäköisesti erilaisilla tyyleillä varustettuja henkilöitä. Tällöin viestinnän tehokkuus on kaikkia kuulijatyyppejä kiinnostavan sisällön varassa. 

Erilaisten ihmisten odotuksia viestinnälle avaan Master EASI-typologian kautta: 

Toimeenpanijat ovat tavoiteorientoituneita, nopeita päätöksentekijöitä, käytännönläheisiä ja useimmiten suorapuheisia. He haluavat tuloksiin ja tämänhetkiseen tilanteeseen perustuvan esityksen

Tukijat ovat miellyttäviä ja ystävällisiä henkiöitä, jotka kokevat työyhteisön hyvän ilmapiirin tärkeäksi ja tekevät työtä myös sen edistämiseksi. He arvostavat henkilökohtaista otetta ja puhujan virittäytymistä heidän aaltopituudelleen

Analysoijat ovat tehtäväkeskeisiä puurtajia, jotka ovat kiinnostuneita yksityiskohdista ja järkevistä perusteluista. He kuuntelevat mieluiten loogista ja hyvin strukturoitua esitystä

Innostajat ovat työpaikan ideoijia ja kehittäjiä, jotka helposti omalla innostumisellaan tempaavat muut mukaansa. He innostuvat visioista ja mahdollisuuksista

Ehkä tunnistat tästä oman tyylisi tai koet kaksi tyyliä läheiseksi. Harvoin olemme puhtaasti yhden tyylin edustajia, mutta toki heitäkin on. Tiedostamalla oman tyylisi, voit kiinnittää erityishuomiota muiden tyylien odotuksiin, sillä todennäköisesti viestit jo vakuuttavasti samaa tyyliä edustaville henkilöille. 

Onnistuneita vuorovaikutushetkiä! 

Osallistu maksuttomiin webinaareihimme

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti