maanantai 19. tammikuuta 2015

Miksi luottaminen on niin vaikeaa?

Luottamuksen rakentaminen
Luottamus on tärkeä osa hyvinvoivaa ja menestyvää työyhteisöä, sanotaan. Tutkimuksissa on todettu, että niissä organisaatiossa, joissa luottamusta löytyy, on työssä innostuminen mahdollista, työhyvinvointi on paremmalla tolalla ja työnteko tuntuu mielekkäämmältä.

Olen viime aikoina pohdiskellut tätä luottamus-asiaa paljonkin, koska se niin ilmeisesti on tärkeä osa työelämää, mutta silti aika vaikea asia. Kouluttaessani esimiehiä olen huomannut, että osalla on suuri tarve kontrolloida työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työtä. Usein halutaan myös varautua niihin pahimpiin mahdollisiin tilanteisiin jo hyvissä ajoin etukäteen. Tämä tulee hyvin ilmi esimerkiksi etätyön tekemisen sallimista koskevissa keskusteluissa.

Säännöt luottamuksen tukena?

Pelisäännöistä ja toimintatavoista sopiminen on tärkeää, mutta minua toisinaan yllättää se, kuinka paljon halutaan luoda myös niitä sääntöjä, ehtoja ja takaportteja, joilla työntekijälle suotavat "vapaudet" voidaan perua, jos ei ollakaan tyytyväisiä työntekijän työsuoritukseen. Jäin pohtimaan, mistä tämä epäluulo ja halu tukkia kaikki porsaanreiät kumpuaa.

Sitten oivalsin, että näinhän suomalainen yhteiskuntakin toimii. Tehdään sääntöjä ja asetuksia, lisätään valvontaa, laaditaan hulluja määräyksiä, jotka hankaloittavat kansalaisten ja yritysten toimintaa. Ei liene siis mikään ihme, että määräyksillä ja ohjeistuksilla pyritään ohjaamaan niin monen työyhteisönkin toimintaa. Yhteiskuntamme byroslavia kopioidaan suoraan organisaatioihin.

Tässä sääntelyn huumassa kuitenkin unohtuu kokeilla, mitä tapahtuisi, jos lähdettäisiin rohkeasti kokeilemaan ja luotaisiin sääntöjä vasta sitä mukaa, kun niille ilmaantuu tarvetta. Sääntö- ja ohjeviidakko kun usein vie ilon hyväksi tarkoitetusta asiasta ja pahimmillaan tappaa motivaation. Kun työtä saada tehdä järkevästi ja parhaansa yrittäen, on se myös palkitsevaa ja lisää motivaatiota.


Mitä luottamus on ja miten sitä voi lisätä?

Luottamus on sitä, että ei tarvitse varautua pahimpaan. Luottamus tekee siis etukäteen laadituista säännöistä ja ohjeistuksista tarpeettomia. Aina silloin tällöin löytyy törttöjä, jotka käyttävät röyhkeästi annettuja tilaisuuksia omaksi edukseen, mutta kannattaako näiden takia pilata motivaatio kaikilta muiltakin.

Luottamukseen on kolme tietä. Mikä tai mitkä näistä vaikuttavat omaan luottamukseesi?

1. Päätä luottaa
Luottamus on aina päätös. Sinä voit päättää luottaa henkilöön, vaikket hänestä mitään tietäisikään. Perinteisesti ajatellaan, että luottamus on ansaittava. Olen itsekin monesti kuullut tämän. Esimerkiksi etätyö voidaan sallia, kun luottamus on ensin ansaittu. Miksi ei niin, että etätyö on sallittu, mutta voidaan kieltää, jos luottamusta käytetään väärin?

2. Usko siihen, että ihmisiin voi luottaa
Luottamus on toimintatapa. Meidät on ohjelmoitu (eli opetettu) ajattelemaan, että a) ihmiset ovat luotettavia tai b) kaikki ihmiset ovat epäluotettavia, kunnes toisin todistetaan. Kumpi tapa ohjaa sinun toimintaasi? Jos toimit ajattelutavan b mukaisesti, voi halutessasi lähteä harjoittelemaan tapaa a. En lupaa, että se muuttuu hetkessä, mutta jos jaksat harjoitella, jossain vaiheessa ehkä huomaatkin luottavasi ihmisiin ilman todisteita.

3. Huomioi tunteiden vaikutus luottamukseen
Luottamus on tunnetila. Alitajuisesti "tunnemme" luottamuksen tai epäluottamuksen. Voimme jopa pohtia itseksemme sitä, "minkälaisia tuntemuksia tuo henkilö meissä synnyttää".

Tunnetilat eivät kuitenkaan aina ohjaa meitä oikeaan. Saatamme esimerkiksi leimata henkilön epäluotettavaksi, koska hänen oheisviestintänsä muistuttaa meitä toisesta henkilöstä, joka on pettänyt luottamuksemme. Silti se ei automaattisesti tarkoita, että myös tämä henkilö tekee samoin.


Miten luottamusta rakennetaan?

Luottamuksen rakentamisessa vuorovaikutus on tärkein tekijä. Vuorovaikutukseen vaikuttaa sanallinen ja sanaton viestintä. Oheisviestinnän merkitys on suurempi, koska se vaikuttaa meihin tiedostamatta ja saa aikaan äsken mainittuja tunnetiloja.

Luottamus rakentuu vuorovaikutuksen avulla, mutta on tärkeää ymmärtää, että vuorovaikutus ei ole vain tiedottamista ja viestintää vaan jotakin enemmän. Vuorovaikutus on kahden ihmisen välistä suhdetta ja toimintaa, jossa osapuolet jakavat ja rakentavat yhteisiä merkityksiä. Yhteisiä merkityksiä syntyy jakamalla tietoa, tunteita, kokemuksia ja ajatuksia.


Päätä luottaa tänään niihin, joiden kanssa olet tekemisissä. Katso mitä tapahtuu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti