tiistai 13. lokakuuta 2015

Johtamisen ja yrityskulttuurin linkitys käytännössä

Tämän hetken kuuma aihe organisaation johtamisessa, kehittämisessä ja rekrytoinneissa on jo jonkin aikaa ollut organisaatiokulttuurin tunnistaminen ja työnhakijan/työntekijän sopivuus organisaatiokulttuuriin.

Mitä organisaatiokulttuuri on? 


Organisaatiokulttuuri vaikuttaa johtamistapaan
Kaiken kaikkiaan siis organisaation kehittämisen onnistuminen on merkittävästi riippuvaista siitä, kuinka hyvin organisaatiossa kyetään tunnistamaan vallitseva kulttuuri ja ottamaan se huomioon kehittämistoimenpiteissä.

Kuvaan tässä seitsemän erilaista johtamistyyliä ja yrityskulttuuria. On tärkeä ymmärtää näiden rakentumisen peruspilarit, eli kaikissa johtamistyyleissä on löydettävissä vahvuuksia ja kompastuskiviä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa johtamistyyliä, joka sopisi kaikkiin organisaatiokulttuureihin ja kaikille työntekijöille. Oman yrityskulttuurin tunnistaminen ja johtamisen sovittaminen siihen auttaa vahvistamaan organisaation kykyä selviytyä tulevaisuuden haasteista, taklaamaan kaikista johtamistyyleistä löytyviä kompastuskiviä sekä auttaa rekrytoimaan yrityskulttuuriin sopivia työntekijöitä. 

On hyvä myös muistaa, että omaa johtamistyyliä voi kehittää, kunhan ensin tunnistaa itselleen tyypillisen käyttäytymismallin. Mitä ei tunnista, sitä on mahdoton lähteä tietoisesti kehittämään.


Seitsemän johtamistyyliä 1. Tulos tai ulos -johtaja

Tällainen johtaja haluaa tuloksia nopeasti ja lyhyellä aikajänteellä. Hänen toimintaansa leimaa riskinotto ja nopeatempoisuus. Vahvuutena hänellä on kyky innostaa ja saada muut puolelleen, hän on hyvin tavoiteorientoitunut, mutta kompastuskivenä hänellä voi olla vaikeus huolehtia seurannasta ja hänen oma työnsä saattaa olla strukturoimatonta. Lisäksi hänen ei ole helppoa ottaa huomioon muiden kehitysideoita.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen sellaiselle yrityskulttuurille ja tiimille, jonka jäsenet kaipaavat tarkempaa ohjausta ja tukea omalle tekemiselleen, jotka haluavat tehdä työtään pidemmällä perspektiivillä ja laatu edellä.

2. Maltillinen ja koordinoiva johtaja

Tällainen johtaja johtaa rauhallisesti ja avoimesti kommunikoiden, hän pyrkii tavoitteisiin keskipitkällä tähtäimellä ja huomioi tiimin mielipiteet. Hän pyrkii saamaan tiimin vahvuudet käyttöön rauhallisella ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Haasteena hänellä on napakoiden päätösten tekeminen tilanteissa, joissa kaikkien mielipiteitä ei voida huomioida tai tiimissä on eriäviä näkemyksiä.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen tiimille, jossa on voimakkaita näkemyksiä ja nopeasti muuttuvia tilanteita, joissa edellytettäisiin selkeää päätöksentekoa ja rohkeita ratkaisuja.

3. Aina kehityksen kärjessä -johtaja

Tällainen johtaja haluaa viedä yritystään tai tiimiään voimakkaasti etukenossa kohti kaikkea uutta. Hän on kartalla uusista trendeistä, hän verkostoituu vahvasti ja on aina valmis kokeilemaan, löytyisikö jokin uusi ja mullistava tuote, palvelu, prosessi tai toimintatapa. Hän antaa vastuuta tiimille, delegoi ja kannustaa kokeilemaan. Haasteena hänellä voi olla aloitettujen projektien ja pilottien loppuunsaattaminen tai sinnikäs tavoitteisiin pyrkiminen vastoinkäymistenkin kohdalla.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen tiimille, joka kaipaa esimiehen tiivistä ohjausta, tukea ja läsnäoloa. Myös tiimiläiset, jotka kaipaavat stabiilia ympäristöä ja toimintaprosesseja voivat stressaantua tällaisessa johtamiskulttuurissa.

4. Me olemme hyvä tiimi -johtaja

Tällainen johtaja tulee tiimiläisten ja kaikkien muiden kanssa hyvin toimeen. Hän pitää yhteishengestä hyvää huolta ja panostaa kommunikointiin ja hyvään fiilikseen. Hän herättää luottamusta ja ymmärtää ihmisten erilaisuuden. Haasteena hänellä voi olla korjaavan palautteen antaminen tilanteissa, jotka eivät ole menneet odotusten mukaisesti.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen tiimille, jossa pinnan alla muhii tyytymättömyyttä tai sitä jopa nostetaan avoimesti esille, sillä tällainen johtamistyyli karttaa vaikeisiin asioihin tarttumista tai konfliktien käsittelyä.

5. Innovaattori -johtaja

Tällainen johtaja pursuaa ideoita, hän on ehkä omistaja-yrittäjä, joka on saanut hyvän liikeidean ja pannut sen täytäntöön. Hänen fokuksensa on ideoidensa edistämisessä ja tiimin valjastamisessa hänen tarkoitusperiään varten. Vahvuutena hänellä on tilan, itsenäisyyden ja toimintavapauden antaminen tiimiläisille, hän on myös nopea liikkeissään. Hänen ajatuksensa liikkuvat abstrakteissa sfääreissä, joista muut eivät aina saa otetta.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen tiimille, joka odottaa esimiehen olevan kädet savessa mukana tekemisessä. Tiimin jäsenet, jotka toivovat heidän ideoidensa huomiointia ja kuuntelemista, saattavat turhautua, sillä innovaattori-johtaja keskittyy enemmän omiin ideoihinsa.

6. Kurinalainen puurtaja -johtaja

Tällainen johtaja hoitaa omalle vastuulleen kuuluvat tehtävät, niin esimies- kuin asiantuntijatehtävät tunnollisesti ja yksityiskohtaisesti. Hän on yleensä vahvan asiantuntijataustan omaava johtaja, joka on tottunut järjestelmälliseen ja käytännönläheiseen suorittamiseen. Hänen vahvuuksiaan ovat tarkka ohjeistaminen ja selkeät prosessit. Hän saattaa jättäytyä esimiehenä taustalle, ja vahvemmat persoonat tiimissä saattavat kävellä hänen ylitseen.

Tämä johtamistyyli on haasteellinen tiimille, joka haluaisi joustavuutta prosesseihin ja jonka jäsenet motivoituvat fiiliksellä johtamisesta.

7. Laadunvarmistaja -johtaja

Tällainen johtaja pyrkii kaikessa toiminnassaan varautumaan riskeihin ja mahdollisiin vastoinkäymisiin. Hänellä on aina valmiina Plan B, C ja D. Hän huolehtii seurannasta, varmistaa tavoitteisiin pääsemisen ja työn laadun. Hänet koetaan oikeudenmukaisena ja argumenteissaan objektiivisena. Haasteena hänellä voi olla tiimiläisten tarpeiden huomiointi ja "sosiaalinen seurustelu".

Tämä johtamistyyli sopii heikommin organisaatiokulttuuriin ja tiimiin, joka haluaa viettää paljon aikaa yhdessä, niin työssä kuin työn ulkopuolella. Työntekijät, jotka kaipaavat esimieheltä fiilispohjaista kannustusta ja rohkeaa yrittämisen ja epäonnistumisen sallimista, voivat kokea riittämättömyyttä.

Millainen johtamistyyli teillä on käytössä?


Löydätkö näistä itsesi tai esimiehesi?

Jos haluat tutkia omassa organisaatiossasi vallalla olevia johtamistyylejä ja niiden sopivuutta tiimiin sekä yrityskulttuuriin, olemme käytettävissäsi. Ota yhteyttä, löydät yhteystietomme tästä.

*******************************************************************************

Vuonna 2010 emoyhtiömme Master International lanseerasi työpsykologisen tiedon analysointialustan, joka tunnetaan nimellä Metis. Olimme tekemässä tätä Euroopassa ensimmäisten joukossa ja on myönnettävä, että aluksi oli vaikea selittää, mitä oikein teimme, eikä yritysjohto tai HR oikein ymmärtänyt mitä tarkoitimme. Nyt, viisi vuotta myöhemmin Metis auttaa tuhansia yrityksiä Euroopassa parantamaan rekrytointi- ja kehittämisprosessejaan. Metis on Euroopan laajimmin käytetty työpsykologisen tiedon analysointialusta, ja olemme ylpeitä saadessamme levittää tätä tietoutta Suomessa.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti