maanantai 19. lokakuuta 2015

Mitä kilpailuetua henkilöarviointi tuo?

Master Internationalin psykologitiimi osallistui Association of Test Publishers -konferenssiin Dublinissa aiemmin tänä vuonna. Tässä artikkelissa nostan konferenssissa esiin tulleet pääkohdat, joista jokaisen testien käyttäjänkin on hyvä olla tietoinen.

Mitattavat tulokset

Henkilöarviointien ja testauksen ammattilaisten haasteena on edelleen tieteen ja käytännön välisen kuilun kurominen umpeen. Yritysjohtajat ja avainasemassa olevat sidosryhmät haluavat tietoa siitä, kuinka investoiminen arviointiprosesseihin tuottaa mitattavia tuloksia ja liiketoimintahyötyä. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen nousee tässä avainasemaan. Parhaaksi käytännöksi on ehdotettu, että testaamisen ammattilaisten tulee kyetä mittaamaan ja raportoimaan investointien tuottoa (return on investment) strategisesta näkökulmasta. Toisin sanoen arviointien tuoma arvo on pystyttävä havainnollistamaan muuntamalla "pehmeät" ihmissuhdetaidot ja psykometriikka liiketoimintahyödyiksi.

Osaamisen kehittämisen tärkeys kasvaa

Oppiminen ei lopu koskaan. Organisaatiot tunnistavat nykyään entistä paremmin jatkuvan ammatillisen kehittymisen tärkeyden koko yrityksen suoriutumisen tukemisessa. Välitön arvioinneissa ja koulutuksissa saatu palaute parantaa ammatillisten kehittymisohjelmien tuloksia sekä parantaa osallistujien oppimiskokemuksia.


Henkilöarviointien trendit lain näkökulmasta

Työnhakijoiden arvioimisessa käytettävien testien käyttöön vaikuttavia trendejä on noussut esille viime vuosina niin Euroopassa kuin USA:ssa. Päätrendeihin sisältyvät:

  • keskittyminen syrjinnän välttämiseen
  • tasa-arvoinen kohtelu
  • pääsy tietoihin ja tietojen käsittely
  • oikeus tarkastella valintapäätöksiä
  • yksityisyys ja tietoturva


Testien käyttäjien ja testien kehittäjien tulee olla tietoisia näistä trendeistä sekä noudattaa näihin liittyviä lakeja ja asetuksia kaikilla tasoilla, niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Samalla heidän on myös varmistettava, että testissä mitattavana olleen käsitteen luotettavuus ei vaarannu prosessissa. Työnhakijoiden testaamisen kannalta erityisen tärkeää on, että kehitetään metodeja, joilla saadaan kilpailuetua ja varmistetaan organisaation tuloksellisuutta ja samalla noudatetaan lakia ja ammatillisia standardeja.

Osaajien tunnistaminen työn analysoinnin avulla


Konferenssissa esitettiin kuinka kokeelliset työn analysoinnit eli tehtäväanalyysit paljastavat, että työtehtävissä onnistuminen edellyttää laajaa kompetenssien valikoimaa, ammatillisia taitoja, pätevyyttä sekä vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä. Suosituksena on hyödyntää kaikkia tehtäväanalyysin näkökulmia osaajien löytämisessä ja perehdyttämisessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti