maanantai 16. marraskuuta 2015

Kehitä osaamistasi hallitustyöskentelyyn

Työskenteletkö jonkin organisaation hallituksessa tai haaveiletko sellaisesta? Hallitusuraa ajatellen on hyvä pohtia, mitä sellaista osaamista sinulla on, jota voit tarjota yrityksille. On myös tärkeää tiedostaa, mitä osaamista yhtiön hallituksen jäsenenä toimimisen kannalta on hyvä olla. Seuraavassa avataan osaamisen kehittämistä vähän tarkemmin molemmista mainituista näkökulmista. 

Huomaathan, ettei ole olemassa yksiselitteistä näkemystä siitä, mitä osaamista hallitustyöskentelyssä tarvitaan, joten tässä esitetyt näkemykset ovat suuntaa-antavia.

Yksilöllinen osaaminen

Jotta yhtiön hallituksesta on lisäarvoa yritykselle, tulisi hallituksen koostua erilaisista asiantuntijoista. Jos kaikki ovat samasta muotista, voi innovatiivinen ja visionäärinen työskentely jäädä aika vähäiseksi. Mieti siis, mikä on omaa ydinosaamistasi tai mihin omaa ydinosaamistasi haluat kehittää ja missä muodossa se on arvokkainta hallitustyöskentelyn näkökulmasta.


Yleinen osaaminen

Hallituksen jäsenellä on erilaisia lakeihin ja asetuksiin perustuvia vastuita, jotka asettavat tiettyjä osaamisvaatimuksia. Myös hyvä hallitustyöskentely edellyttää osaamista. Alla on mainittuna joitakin näistä osaamisalueista, jotka ovat tarpeen kaikille hallituksen jäsenille.


Liiketoimintaosaaminen
Toimialakohtainen osaaminen ei välttämättä ole edellytys, vaan voi olla hyväkin tuoda tuoretta näkemystä toiselta toimialalta, mutta liiketoimintaa täytyy ymmärtää.

Talousosaaminen

Erityisesti taseen ymmärtäminen ja yhtiön toimintaedellytysten ja –mahdollisuuksien tunnistaminen taseen pohjalta.

Ongelmanratkaisukyky

Luovuus ja kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia auttaa yhtiön eteenpäinviemisessä.Juridinen osaaminen

Ymmärrys hallituksen jäsenen vastuusta ja velvollisuuksista ohjaa toimimaan lain puitteissa oikein.

Strateginen osaaminen

Kyky strategisen ajatteluun, innostavan vision muodostamiseen sekä operatiivisten toimenpiteiden strategianmukaisuuden arviointiin edesauttavat linjakasta hallitustyötä.

Näkemyksellisyys

Yrityksen menestymisen mahdollisuuksien visiointi ja tulevaisuuteen katsominen edistävät pitkäjänteisen yritystoiminnan rakentamista. Näkemyksellisyys edellyttää ainakin toimintaympäristön tuntemista ja teknologisen kehityksen ymmärtämistä.

Vastuunkantaminen

Rohkeus seistä tehtyjen päätösten takana sekä kyky tehdä päätöksiä, jotka ovat aiempien päätösten kanssa linjassa.

Yhteistyöhalukkuus

Kyky ja halu tehdä hyvää yhteistyötä ja kehittää hallituksen työskentelyä.


Miten voin kehittää osaamistani?

Omaa osaamistasi voit päivittää, laajentaa, syventää tai suunnata kokonaan uudelleen. On useita erilaisia keinoja oman osaamisen kehittämiseen:
 • Erilaiset seminaarit ja konferenssit
 • Tutkintoon johtava lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus
 • Muu lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus
 • Nykyisen työn puitteissa toteutettavat koulutus- ja kehittämisohjelmat
 • Verkkokoulutus
 • Henkilökohtainen coachaus, sparraus ja mentorointi
 • Osallistuminen nykyisen työpaikan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja projekteihin
 • Osallistuminen vapaa-ajalla toimintaan, jossa voi kehittää hallitustyössä tarvittavia taitoja (esim. yhdistystoiminta, urheiluseurat jne.)
 • Ammattikirjallisuuden ja –lehtien seuraaminenLaadi itsellesi kehittymissuunnitelma

Nimensä mukaisesti kehittymissuunnitelma on suunnitelma siitä, miten aiot toimia. Siinä on hyvä kuvailla se, mitä aiotaan tehdä, jotta kehittymistä tapahtuu. Toimintasuunnitelman laatiminen aloitetaan asettamalla tavoite tai päämäärä, johon halutaan päästä. Tavoitteiden perusteella kirjataan ylös suunnitellut toimenpiteet.

Älä yritä kehittää kaikkea kerralla, vaan keskity yhteen tai kahteen osaamisalueeseen kerrallaan.

Alla olevan listan avulla voit pohtia omia kehittymistarpeitasi.

 • Missä muodossa yksilöllinen osaamisesi on arvokkainta yhtiön hallituksen näkökulmasta? Onko sinun vielä syytä laajentaa tai syventää ydinosaamistasi?

 • Miten hyvää osaamisesi yleisillä hallitustyöhön liittyvillä osaamisalueilla mielestäsi on? Voit arvioida osaamistasi eri osa-alueilla esimerkiksi asteikolla 1 – 5, niin löydät helpommin kehittymistarpeet.


 • Mikäli et osaa arvioida omaa osaamistasoasi, voit haastatella henkilöä, jolla on kokemusta hallitustyöstä.


 • Laadi kehittymissuunnitelma, johon mietit myös miten tarvittavaa osaamista lähdet hankkimaan ja mikä on kehittymisen aikataulu ja tavoitteet.Vinkkejä hallitustyöskentelyyn


Tätä artikkelia kirjoittaessani haastattelin muutamia kokeneita hallitustyötä tehnyttä ja näiden haastatteluiden tuloksena syntyi sivutuotteena myös kokeneiden vinkit hallitustyöskentelyyn:

 1. Hanki selkäranka – vastuunpakoilua näkee liian usein eli enemmän vastuuta kantavia tarvitaan yhtiöiden hallituksiin.
 2. Haasta toimitusjohtajaa sopivasti, jotta yrityksen toiminta kehittyy.
 3. Hallituksen jäsenen tavoitteena tulee olla sujuva hallitustyö. Joskus keskitytään enemmän toisten kampittamiseen.
 4. Talousosaaminen korostuu juuri nyt – hallituksen jäsen on vastuussa, mikäli yrityksen toimintaedellytykset ovat vähäiset ja mitään ei tehdä.
 5. Ole lojaali yritykselle, jonka hallitukseen lähdet – et voi tehdä kilpailevien yhtiöiden kanssa yhteistyötä samaan aikaan.
Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Havis Amandan Nuorkauppakamarin seminaarijulkaisussa nimeltä Opas hallitusuralle. Nuorkauppakamaritoiminta on erinomainen paikka kehittää hallitustyöskentelyssä tarvittavaa osaamista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti