maanantai 4. joulukuuta 2017

Pitääkö johtajan johtaa persoonallaan?

Organisaation menestymisen edellytys on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla. Tämä pätee niin johtajiin kuin työntekijöihin. Mutta mistä tiedetään, milloin tämä toteutuu? Jos yrityksen tuloskunto on hyvä, voidaan päätellä, että yrityksessä ihmiset tekevät oikeita asioita. Näin ei kuitenkaan ole läheskään aina, joten on syytä miettiä, millaisia muutoksia olisi tarpeen tehdä suunnan muuttamiseksi. Tässä lähestytään asiaa tyypillisesti substanssilähtöisesti, "Matin näytöt ovat hyvät, palkataan Matti".
Millaista johtamisosaamista tarvitaan?

Substanssia tai näyttöjä ei tule ohittaa, tietenkään. Sen sijaan huomattavasti enemmän aikaa ja panosta kaipaa kompetenssien ja organisaation tarpeen määrittely. Uutta esimiestä rekrytoitaessa on olennaista pohtia, millaista johtamistapaa ja esimiestyötä organisaatio haluaa edistää ja onko tämä linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Alamme siis puhua käytännössä vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta, toimintaa ohjaavista asenteista ja arvoista. Nämä ohitetaan luvattoman usein, tai vaikka niistä ehkä keskustellaan, niille ei aidosti anneta painoarvoa.

Esimiehen keinot lähestyä työntekijöiden motivoitumista työssään tai löytää yksilölliset keinot erilaisten ihmisten kanssa kommunikointiin ja kannustamiseen vaihtelevat suuresti. Usein kuultu lausahdus on, että

Esimies johtaa omalla persoonallaan


Mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan? Sitäkö, että esimies voi johtaa miten haluaa ja kuinka viisaimmaksi näkee? Kenties, mutta tällöin esimiehen henkilökohtaisesta kypsyydestä ja toisaalta työntekijöiden motivaatiosta pitkälti riippuu se, kuinka hyvin hän johtamistehtävässään onnistuu ja saa tiiminsä puhaltamaan yhteen hiileen ja samaan suuntaan. 

Olen sitä mieltä, että menestyvä organisaatio koostuu monesta tekijästä, jolloin 1 + 1 = 3. Olennaista on kuitenkin, että johtamisella on selkäranka. Se ei vie esimiehen persoonaa mihinkään, päinvastoin, se antaa persoonalle tilaa. 

Johtamisella tulee olla selkäranka.


Johtamisen selkäranka tulee johtamisen periaatteiden määrittelystä. Millaista johtamista organisaatio haluaa edistää? Määrittelyn tukena voidaan käyttää tämän lähestymistavan omaavia asessointimenetelmiä, jotka linjaavat käyttäytymisen, päätöksenteon, kommunikointitavan, sosiaalisen vaikutuksen, toimintavapauden raamit ja esimerkiksi riskinoton tapaa. Näistä määrittelyistä tulee tavoitellun johtamistavan tunnistamiselle perusteet, jonka jälkeen oikeat ihmiset oikeille paikoille -tavoite on aika montaa askelta lähempänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti