tiistai 10. huhtikuuta 2018

Yhteistyön kehittäminen tiimissä

Hyvä yhteistyö ei ole itsestään selvyys, vaan se edellyttää, että tietyt perusasiat tiimissä toteutuvat. Puhumattakaan siitä, jos halutaan, että tiimi toimii tehokkaasti. Tässä artikkelissa on esitelty menestyvän tiimin perusedellytykset sekä vinkkejä tiimityön kehittämiseen ja yhteistyön tehostamiseen.


Hyviä tiimejä on tutkittu paljon. Itse käytän valmennuksissani alla olevaa kuvaa menestyvän tiimin perusedellytyksistä. Pyramidissa on esitelty menestyvän tiimin ominaisuudet. Kuvan avulla on silloin tällöin hyödyllistä tarkastella tai jopa käydä yhdessä keskustelua siitä, miten hyvin eri laatikot tiimissä tällä hetkellä toteutuvat.

Menestyvän tiimin perusedellytykset
(The Pfeiffer book of Successful Teambuilding Tools)

Laatikoiden sijoittelulla ja sisällöllä on merkitystä. Alimmainen rivi muodostaa perustan muille laatikoille. Toiseksi alimman rivin laatikot lisäävät työtyytyväisyyttä ja saavat tiimiin kuulumisen tuntumaan palkitsevalta.

On tutkittu, että pyramidista voidaan ottaa pois hyvän yhteistyön kärsimättä ainoastaan ylin laatikko eli osallistava esimiestyö. Mikäli jokin kahden alimman rivin laatikoista ei toteudu tällä hetkellä riittävän hyvin, tiedät missä on tällä hetkellä eniten parannettavaa.


Miten edistää toimivaa yhteistyötä? 

Jotta pyramidissa esitellyt laatikot voisivat toimia mahdollisimman hyvin on tiimistä löydyttävä myös luottamusta ja arvostusta. Esimiehenä kannattaa ensin varmistaa, että pyramidin alimmalla rivillä mainitut selkeät tavoitteet, selvä työnjako ja tehokas päätöksenteko toteutuvat. Vasta kun nämä ovat kunnossa, ovat ihmiset valmiita jakamaan avoimesti tietoa ja keskustelemaan ideoistaan.
Paras tapa varmistaa näiden tilanne ei välttämättä ole itse tilanteen arvioiminen, vaan kysyä jokaiselta työntekijältä, miten he kokevat näiden asioiden olevan.

Seuraavat askeleet hyvän ja toimivan yhteistyön edistämiseen ovat yksinkertaiset, mutta eivät aina todellakaan helpot.


  1. Rakenna keskinäistä luottamusta.
  2. Edistä toisten työn arvostamista
  3. Sopikaa yhteisistä toimintatavoista
  4. Anna riittävästi valtaa ja vastuuta oman työn hoitamiseen
  5. Tue ja sparraa parempaan itsensä johtamiseen


Edellä mainittuihin kohtiin on luvassa vinkkejä tulevissa blogiteksteissä.


Luottamus pohjaa erilaisuuden hyväksymiseen


Luottamuksen rakentamisessa tärkeää on, että ihmiset tuntevat toisiaan, toistensa työn sisältöä ja toimintatapoja. Mitä paremmin toisen ihmisen tunnet, sen helpompi häneen on luottaa. Tai ainakin tiedät, missä asioissa ja millä edellytyksillä häneen voi luottaa.

Tutustumisen edistäminen ei työyhteisössä ole kuitenkaan aina mutkatonta. Kaikki eivät halua jakaa itsestään yksityiselämän asioita, vaan haluavat työssä pitäytyä työroolissa. Tämä on toki hyväksyttävä. Tällöin tutustumiseen hyviä työkaluja ovat erilaiset käyttäytymisen tai persoonallisuuden eroja avaavat työkalut.

Itse olen tiimivalmennuksissa hyödyntänyt erilaisia toiminta- ja vuorovaikutustyylejä avaavaa työkalua, jonka avulla osallistujat pääsevät tutustumaan ensin omaan toimintatyyliinsä sekä vahvuuksiinsa ja kompastuskiviinsä.

Itsetutkiskelun jälkeen on tärkeää tuoda fokus yhteistyöhön ja ja olen havainnut seuraavat kysymykset hyviksi tiimin yhteisen keskustelun avaamiseksi.

Tiimin jäsenten toiminta- ja vuorovaikutustyylien sekä tiimin vahvuuksien
ja kompastuskivien tiedostaminen on tärkeä osa yhteistyön kehittämistä  • Mitä minä tuon tiimiin (vahvuudet, joista on tiimin kannalta hyötyä)? 
  • Mitä muiden on syytä tietää minusta (kompastuskivet, joista tiimin on hyvä olla tietoinen)?
  • Mitkä ovat vahvuutemme tiiminä?
  • Mitkä riskit on hyvä tiedostaa (tiimin kompastuskivet)?
  • Millaisia toimintatapoja/pelisääntöjä meillä olisi hyvä olla, että yhteistyö sujuisi entistä paremmin?


Yllä olevassa kuvassa on esimerkki tiimin jäsenten toiminta- ja vuorovaikutustyyleistä. Kuvan kautta tiimi voi yhdessä lisätä ymmärrystään siitä, mikä auttaa heitä onnistumaan tiiminä, millaisia haasteita heillä voi olla ja millaisista asioista heidän on suhteessa toisiinsa ja suhteessa muuhun ympäristöön oltava tietoisia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti